Ujevn tomgang – Dette er de vanligste feilene


Hjem » Motor »  Ujevn tomgang – Dette er de vanligste feilene

Hvis bilen din har ujevn tomgang så er det første du burde gjøre være å se etter de aller mest åpenbare feilene. Sjekke at du ikke har en lampe som lyser for motorfeil, og åpne panseret å se om alt ser riktig ut.

Det letteste er ofte å bruke et diagnoseapparat for å lese feilmeldinger. Hvis det ikke er mulig, eller du ikke har noen feilmeldinger så tar vi oss for de vanligste feilene du burde starte med å sjekke.

De vanligste feilene

Har du gjort noen endringer på bilen i det siste, eller ikke tatt service etter hva intervall er så er det ofte en sammenheng mellom dette.

Motorfestene – Hvis disse begynner å bli slitt kan det føre til vibrasjoner i bilen. Det kan også ligne på de symptomene en bil som går ujevnt på tomgang har. Les mer om hvordan du kan sjekke motorfestene her.

Tennpluggene – For å finne ut om det er tennpluggene som er årsaken til ujevn tomgang må du skru ut tennpluggene og inspisere de. Les mer om inspeksjon og bytte av tennplugger her.

Tennplugger er noe som skal skiftes med et jevnlig intervall. Om det ikke er noe du har gjort, eller er usikker på når det ble gjort sist kan det være en god ide å bytte de ut. Tennpluggene er viktig for at motoren skal gå bra og koster lite å bytte ut, spesielt om du gjør jobben selv.

Luft til motoren – Luften kommer inn gjennom luftfilteret og blir så sendt videre i gummislanger. En lekkasje her vil påvirke drivstoffsystemet og føre til at motoren ikke går jevnt som den skal. Et dårlig luftfilter kan også være årsaken, les hvordan du bytter luftfilter her.

Se over alle slangene som går fra luftfilteret og følg de videre. Start med å se etter sprekker, det skal være helt tett. Om du ikke ser noen skader kan du gå over de mens bilen går på tomgang for å høre etter om du hører lekkasje fra slangene.

Luften er også mange andre steder i motoren og kan lekke ut fra dårlige pakninger. Ved å bruke en Carb spray renser kan du spraye den rundt mens bilen går på tomgang. Det fungerer ikke ved de minste lekkasjene, men treffer du en lekkasje som er litt større så vil motoren endre turtall og du vil kunne finne lekkasjen.  

Les instruksjonen nøye for den rensen du bruker, og akkurat hvordan den skal sprayes inn. Ofte trenger du en person til å ruse motoren mens du sprayer den for å motoren ikke skal kvele seg.

Drivstoffsystemet – Om bilen har stått lenge kan drivstoffet ha blitt dårlig, system kan også bli forurenset over tid uansett. Med drivstofftilsetning kan du være heldig å løse problemet, men det er viktig at du følger instruksjonen nøye.

Om problemet kommer igjen er det viktig å finne årsaken og enten rense eller bytte den delen som faktisk er årsaken til problemet. En slik rens vil kun rense litt, er problemet større må det renses fysisk.

Gasspjeld – Det blir ofte utsatt for avleiringen over tid. Å gi det en god rens løser ofte problemet. Her er det viktig å være forsiktig så du ikke gjør så elektronikken blir ustabil. En tannbørste og en god rens er ofte nok. Rensen du bruker skal ikke komme ned i spjeldet, men kun rense sideveggene på spjeldet.

bilen ruser seg på tomgang

Om bilen ruser seg på tomgang vil feilene over også være veldig aktuelle. Spesielt falsk luft (lekkasje) kan føre til dette siden drivstoffblandingen ikke blir riktig.

Tomgangsregulatoren, spesielt på litt eldre biler kan også ofte trenge en god rens eller å bli byttet ut.

Om motoren stopper på tomgang så er det også ofte relatert til overnevnte problemer. Feilsøk at bilen har det den trenger for å kunne holde motoren i gang, som luft, drivstoff og tenning.

Det er viktig å utelukke flest mulig feil for å finne årsaken, spesielt før du begynner å bytte ut deler som kanskje ikke hadde vært nødvendig å bytte ut. Se over at det ikke er noen feil mens motoren går på tomgang, som slakk, lekkasjer ulyder osv. Når du ikke har en feilmelding fra diagnose så er det ofte en feil som ikke er så lett å finne. Derfor er det viktig å starte med de mest åpenbare og sannsynlige synderne.

Casper

Casper har holdt på med bil og jobbet med å fikse/ skru på biler i over ti år. Han brenner spesielt mye for å lære andre hvordan de selv kan fikse sin egen bil, og lære alt om hvordan den fungerer!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Siste artikler