Bytte og kontroll av bremsevæske


Hjem » Bremser » Bytte og kontroll av bremsevæske

Hele bremsesystemet må alltid ha bremsevæske for å fungere, og denne bremsevæsken forringes over tid. Hvor ofte bremsevæsken skal byttes ut varierer mellom produsentene, men du kan fint bytte oftere en det produsenten anbefaler.

Bremsevæsken er det som via hydraulikk sørger for at kraften når du trykker inn bremsepedalen blir sendt videre til bremsene. Bremsevæsken må være av god kvalitet for å unngå at den koker, men også at den ikke fryser.

Det er den viktigste væsken bilen bruker for sikkerheten i bilen, og derfor stilles det også høye krav. Det må heller ikke være luft i systemet, som kan komme hvis det gjøres feil ved f.eks. bytte av bremser på bilen.

Kontroll og etterfyll av bremsevæske

I utgangspunktet skal det ikke være nødvendig å etterfylle bremsevæske, men det er veldig viktig å sjekke at det ikke forsvinner bremsevæske over tid. På beholderen til bremsevæske, som sitter bakerst i motorrommet er det enkelt å se nivået for bremsevæske.

Hvis det forsvinner bremsevæske så betyr det at det er en lekkasje et sted. Når det er lekkasje på bremsevæskesystemet så holder det ikke å bare fylle på bremsevæske, men du må finne hvor lekkasjen er.

Det enkleste er å starte med en visuell inspeksjon, se fra motorrommet og under bilen etter lekkasjer, pump gjerne bremsen mens du ser også. Bremsevæsken er farlig å få på øyene, og den skader lakken på bilen, så bruk beskyttelse når du gjør dette. Hvis du ikke finner lekkasjen så burde du heller ikke kjøre bilen før det har blitt fikset.

Finner du lekkasjen f.eks. i bremserør så må dette byttes før du gjør noe mer. Systemet skal være helt tett for at det skal kunne fungere, og i verste fall så trykker du bare bremsepedalen inn uten at du har noe bremsekraft.

Etter du har fikset lekkasjen så burde du ikke fylle på bare litt ny bremsevæske, det er bedre å bytte ut så du bare har ny bremsevæske på bilen.

De fleste biler trenger mellom 0.5 – 1 Liter bremsevæske, så en flaske med 1 Liter holder som regel. Men hvis du skal lufte bremsene så trenger du ofte to flasker.

Følg det intervallet som kommer først, enten fra bremsevæskeprodusenten eller det som står i instruksjonsboken. På noen biler er det opp mot 8 år, og for mange andre biler så er det 2 år som er intervallet for bytte av bremsevæske. Noen oppgir også at hvis du kjører x antall kilometer før du når intervallet så skal bremsevæsken byttes uansett.

Det som ødelegger bremsevæsken over tid er at den trekker til seg fuktighet. Bremsevæsken er hygroskopisk som vil si at den tiltrekker seg vann/ fuktighet, når det blir et visst antall % fuktighet i bremsevæsken er den å anse som ødelagt og må byttes. Du kan bruke en bremsevæsketester for å finne ut hva fuktigheten i bremsevæsken din er.

Bytte bremsevæske selv

Bytte av bremsevæske er noe av det viktigste du kan gjøre for bilen din, spesielt hvis du ikke kjenner til når det sist har blitt gjort. Du kan også bruke en bremsevæsketester en stund før intervallet for å skifte bremsevæsken for å være sikker på at den er av god nok kvalitet.

Det er ikke en veldig komplisert jobb, men det er en jobb på det viktigste sikkerhetssystemet i bilen og derfor er det veldig viktig at det blir utført ordentlig.

Verktøy du trenger –

  • Bremselufter (denne har en smart magnet så du kan feste den på bremseskiven)

Vernebriller/ beskyttelsesutstyr

Alle hjulene må av, siden du må lufte alle bremseniplene og da er det enklest å ha bilen på støttebukker. Les mer om hvordan bil kan settes på støttebukker her!

Når bremsevæsken pumpes ut på korrekt måte, helst med bremselufter så skal det ikke komme luft inn i systemet. Skulle det allikevel skje så må du gjøre prossesen for å lufte bremsene. Les hvordan du lufter bremsene selv her!

Prosessen starter med å sjekke i beholderen for bremsevæsken, den finner du som regel helt bak i motorrommet på høyresiden. Marker hvilket nivå bremsevæsken er på, når du er ferdig med å bytte ut bremsevæsken skal du fylle opp til akkurat det nivået den gamle bremsevæsken var på. Unntaket er hvis du også har byttet bremseklosser, da skal du fylle helt opp.

På de fleste biler så er det venstre forhjul som er nærmest, og da skal du starte med å sette bremselufteren på nipelen som er på venstre forhjul.

Da må du først jekke opp bilen, og gjerne sette bilen på støttebukker. Når bremselufteren er koblet på så presser du bremsepedalen helt inn, og lar den synke helt ut. Sørg for at nivået på bremsevæsketanken aldri kommer under MIN nivået. Hvis det skjer så er det stor sjanse for at du får luft inn i bremsesystemet og da må det luftes.

Fortsett denne prosessen helt til du ser at det er ny bremsevæske som kommer ut i bremselufteren. Når bremselufteren er full så må du stenge av nipelen før du heller ut den gamle bremsevæsken. En halv omdreining på bremsenippelen pleier å være nok for å åpne den nok, men sørg for at den er helt lukket når du stenger den.

Når du ser den nye bremsevæsken kommer ut er det viktig at du ser nøye etter at det ikke er noe luftbobler. Når du har sett dette på venstre forhjul så fortsetter du prossesen på resten av hjulene. Det er viktig at du hele tiden tar det hjulet som er nærmest. Som regel er det i rekkefølgen venstre forhjul, høyre forhjul, venstre bakhjul og til slutt høyre bakhjul.

Vårvask av bilen! Guide for grundig vårrengjøring av bil

Når du har gjort det på alle hjulene, og det kommer ny bremsevæske ut uten luftbobler i så  fyll opp bremsevæskebeholderen til det nivået den var på før du byttet ut bremsevæsken. Unntaket er hvis du har byttet bremseklosser, da skal det fylles til nivå MAX.

Sørg for at bremsepedalen føles lik ut, og at den bremser likt som tidligere før du kjører bilen.

Casper

Casper har holdt på med bil og jobbet med å fikse/ skru på biler i over ti år. Han brenner spesielt mye for å lære andre hvordan de selv kan fikse sin egen bil, og lære alt om hvordan den fungerer!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Siste artikler